Activitats

APEX Ingenieros S.A. aplica la seva metodologia de Direcció Integrada de Projecte en la realització de projectes de molt diversa activitat. Principalment desenvolupa els seus serveis en els següents camps:

Estudis Previs:
Solucions funcionals
Estudis d'implantació
Estudis logístics

Obra Civil:
Naus industrials
Magatzems
Centres logístics
  Edificis d'oficines
  Edificis comercials

Instal·lacions:
Instal·lacions elèctriques en alta, mitja i baixa tensió
Instal·lacions de ventilació, calefacció i aire condicionat
Instal·lacions d'aire comprimit, aigua i vapor
  Instal·lacions contra incendis
  Instal·lacions de seguretat
  Instal·lacions de telecomunicacions

Projectes Administratius:
Llicències Ambientals, segons annex II de la LIIAA (activitats)
Comunicació Ambiental, segons annex III de la LIIAA (activitats)
Registre Industrial
  Plans d'emergència o d’autoprotecció
  Estudis de seguretat i salut
  Legalització d'instal·lacions
 
 


Carrer Panamà 38 • 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) • Tel: (+34) 93 590 16 40 • Fax: (+34) 93 590 00 31 •
apexing@apexing.com